Η Εταιρεία μας

Η Papakostas Buildings είναι μια νέα σύγχρονη και συνεχώς αναπτυσσόμενη επιχείρηση στο χώρο της κατασκευής και του Real Estate που εδρεύει στα Τρίκαλα ακολουθώντας σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους σε óλα τα στάδια της κατασκευής με σκοπό την επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων τóσο απó πλευράς ποιότητας κατασκευής, óσο και απó πλευράς αισθητικής, κυρίως óμως διαθέτει συνέπεια, τóσο στον τομέα της ποιóτητας των υλικών, óσο και στον τομέα της εν γένει κατασκευής των έργων που έχει αναλάβει. Στα πλαίσια αυτού του στόχου συνεργάζεται άρτια με έμπειρους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων προκειμένου να εξασφαλίσει άριστα αποτελέσματα.

Στόχος της Papakostas Buildings αποτελεί ο αγοραστής να μην ασχοληθεί με τις λεπτομέρειες της κατασκευής, ούτε να προβληματιστεί με το κόστος και την ποιότητα των υλικών.
Το κομμάτι αυτό αναλαμβάνουν επιτυχώς οι πολύπειροι συνεργάτες της .

ΣΤΟΧΟΣ - ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

 

Σαν εταιρεία διασφαλίζουμε:

 

κατά την διάρκεια των εργασιών μας:

 

  • την λήψη απαραίτητων μέτρων προφύλαξης
  • την σωστή οργάνωση και διαχείριση εργοταξίου
  • τη διαρκή επίβλεψη των συνεργείων μας
  • την αποτελεσματική αντιμετώπιση απρόβλεπτων παραγόντων
  • την λεπτομερή διαλογή και τον έλεγχο των υλικών παράδοσης

με την ολοκλήρωση των εργασιών μας:

 

  • την τήρηση προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος
  • την αρτιότητα των παραδοτέων χώρων
  • τον έλεγχο σωστής λειτουργίας των συστημάτων
  • την ανασκόπηση των διαδικασιών
  • και τέλος την μελλοντική εξυπηρέτηση σε πιθανές επισκευές ή αλλαγές που τυχόν προκύψουν (after sales services)

Έχετε κάποιο ακίνητο προς πώληση ή αντιπαροχή;

Ενδιαφερόμαστε για οικόπεδα στην περιοχή των Τρικάλων και της Καλαμπάκας, στην περιοχή των Νοτίων προαστίων της Αττικής καθώς επίσης και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Καλαμαριά, Καραμπουρνάκι).
Επικοινωνήστε μαζί μας
TOP